De vereniging

De Vereniging Stadsschoon is opgericht op 10 november 1989

Doel:

Het bevorderen en in stand houden van het stadsschoon en de monumentale en landschappelijke waarden in de gemeente Arnhem.

Samen sterk voor Arnhems stadsschoon!

In Arnhem ijveren diverse organisaties vanuit verschillende invalshoeken voor het Arnhemse stadsbeeld. Maar ook tal van individuele burgers voelen zich nauw bij het wel en wee van hun stad betrokken. Als leden van de Vereniging Stadsschoon Arnhem kunnen die burgers zich samen met die organisaties daadwerkelijk voor Arnhem inspannen. Met de kennis, ervaring en inzichten van allen is het mogelijk om te komen tot een samenhangende visie op de ontwikkeling van onze stad en tot overtuigende adviezen aan de gemeentelijke overheid.