Geenpostzegelstedenbouw

Ruimtelijke plannen, die consequenties hebben die het plangebied overstijgen, moeten in een breed kader worden beoordeeld. Geen verbrokkelde stedenbouw. Het mag niet zo zijn, dat een nieuwe ontwikkeling in een bepaald gebied, verloedering of ernstig functieverlies veroorzaakt in andere gebieden. Nodig is integrale afstemming van stedenbouwkundige plannen