Stadsschoon gaat voor schone Blauwe Golven!

Arnhem, 18 mei 2018

Met een symbolisch kopje koffie bij de fontein gaat op dinsdag 22 mei om 11:oo de crowdfunding van start voor de professionele schoonmaak van het centrale deel van Blauwe Golven op het Arnhemse Roermondsplein.

Drie organisaties sloegen de handen ineen: Vereniging Stadsschoon Arnhem, de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven willen het Arnhemse schoonmaakbedrijf Hommerson het centrale deel van Blauwe Golven laten reinigen.

Blauwe Golven is geen verloederde parkeerplaats maar een uniek kunstwerk in Europa en een herinnering aan het verleden: de Oude Haven. Het is een icoon van Arnhem.

Schoonmaak is hard nodig. Ooit lag Blauwe Golven er schitterend bij. Sinds 2004 liet de gemeente Arnhem regelmatig onderhoud echter achterwege. De jarenlange vervuiling was voor de inmiddels afgetreden wethouder Gerrie Elfrink (SP) een van de redenen om in 2017 te pleiten voor sloop van Blauwe Golven. De gemeenteraad ging daar niet zomaar mee akkoord en nam een motie aan waarin gevraagd wordt om een serieus onderzoek naar de mogelijkheid om Blauwe Golven te behouden. Maar daarmee is Blauwe Golven nog niet gered.

Met een professionele schoonmaak van een centraal deel van Blauwe Golven willen de drie (erfgoed)organisaties de gemeente herinneren aan haar plicht om Blauwe Golven te onderhouden en de burgers laten zien hoe mooi Blauwe Golven erbij kan liggen.

Het schoonmaken gaat gebeuren door een professioneel bedrijf. Totale kosten: € 7381, -. Er is is al een bedrag van € 3000, – binnen dankzij bijdragen van Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Voor de rest van het geld: € 4381 doen we een beroep op alle Arnhemmers, die vinden dat het werk van Peter Struycken behouden moet blijven.

Wie meedoet aan de actie krijgt iets terug. Iedere donateur krijgt in juli een ansicht van Blauwe Golven met een woord van dank en een handtekening van Peter Struycken. Wie € 10, – of meer doneert, krijgt bovendien gratis één jaar lidmaatschap van Vereniging Stadsschoon Arnhem. (En het lidmaatschap wordt dan niet automatisch verlengd: we komen dat netjes vragen!)

Stort uw bijdrage op rekening NL60 INGB 000 67 29 285 ten name van Vereniging Stadsschoon Arnhem onder vermelding van ‘Schoonmaak Blauwe Golven‘. De actie staat onder notarieel toezicht van Mr. Titia de Vries uit Breda.

Meer informatie over de geldinzameling, vindt u op het blog van de werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem.

Voor vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot Piet van Dijk, voorzitter Stadsschoon – 0655803267 – email: vandijk.nederlands@gmail.com en tot Peter Nijenhuis (werkgroep Blauwe Golven), email: pheenijenhuis@gmail.com.