Standpunten

[table id=1 /]
  1. Stedenbouw en Arnhemse identitet
  2. Geen postzegelstedenbouw
  3. Ligging aan de Rijn benutten
  4. Karakter als groene stad handhaven
  5. Stedelijk- en dorpskarakter handhaven
  6. Gemeente heeft de regie bij de planning
  7. Binnenstad centraal
  8. Pas op voor verloederen
  9. Geen hoogbouw waar het niet hoort
  10. Verstandig erfgoedbeleid