Stedenbouw en de identiteit van Arnhem

 

Het stedenbouwkundig beleid dient gericht te zijn op versterking van de identiteit van Arnhem. Wat is die identiteit? De ligging van de stad op de overgang van de stuwwal en het vlakke land, het stadsgezicht vanuit het Betuweland op de stuwwal en omgekeerd, de vingerstructuur van Noord met woonwijken en parken plus het glooiende karakter, de singels rondom de historische binnenstad, het middeleeuwse stratenpatroon en de monumentale gebouwen in de binnenstad plus de ligging aan de Rijn