Uitnodiging Jaarvergadering 2018

Arnhem, 15 maart 2018

Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon Arnhem

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging Stadsschoon Arnhem

op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in de Koepelkerk, Jansplein Arnhem

Het dagelijks bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem (VSA) nodigt u van harte uit om op deze vergadering aanwezig te zijn.

* **

AGENDA

 1. Opening van de vergadering door Piet van Dijk (voorzitter VSA)
 2. V aststelling van de agenda
 3. VSA-jaarverslag 2017 (opgesteld door VSA-secretaris K. Crone)
 4. Financieel verslag 2017* en benoeming Kascommissie (opgesteld door VSA-Penningmeester)
 5. a. Herbenoeming Harry Bod en Jan Storms als VSA-bestuursleden

  b. Aftreden secretaris K. Crone

 6. De Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon 2017 kent zes genomineerden **
 7. PAUZE
 8. Lezing door Geert Visser over Huize Westerveld, Elden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering (ca. 22.00 uur)

Het financieel verslag ligt vanaf 19.45 uur ter inzage in de kerk
Dit zijn: 1. Torenflat in Presikhaaf met ludieke verlichting; 2. Jansbeek; 3. Rivers International School Schuytgraaf; 4. Paradijs; 5. Huis der Provincie (oud- en nieuwbouw) én 6. Musis (nieuwe concertzaal)

Contributie

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 10 per jaar. Een hogere bijdrage is welkom. Opties voor betaling:

 1. 1)  de gemakkelijkste en goedkoopste optie voor de vereniging is dat u zelf uw lidmaatschap-bijdrage overmaakt naar onze bankrekening (voor 2018 z.s.m. en voor de volgende jaren dan bij voorkeur in het begin van het jaar bijv. januari of februari). U kunt dit programmeren via uw bank.
 2. 2)  incassoformulier invullen, tekenen en retourneren, dan zorgt de penningmeester voor het incasseren. Voor het formulier – met uw persoonlijke betalingskenmerk – stuurt u een mail naar penningmeester@stadsschoon.nl
 3. 3)  bij het jaarverslag wordt een acceptgiro bijgevoegd voor de leden die nog geen incasso-machtiging hebben afgegeven en die voor het lopende jaar nog niet betaald hebben.

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem,
P. van Dijk, voorzitter K. Crone, secretaris